BODIFIT društvo

Več kot 20 let učenja in spodbujanja Slovenk in Slovencev k aktivnemu načinu življenja, skrbi za zdravje in dobro počutje vseh generacij na dolgi rok.

BODIFIT DRUŠTVO je nastalo tako rekoč čez noč, predvsem zaradi pomanjkanja informacij, potrebe po druženju in strokovnem uveljavljanju fitnesa v Sloveniji. Skupina ustanoviteljev je pod vodstvom Marka Geršaka že v devetdesetih začela prostovoljno promovirati strokovno vodeno, organizirano in sistematizirano vadbo fitnesa …

Kot BODIFIT smo drugačni po tem, da je večina prvih strokovnih članov aktivnih še danes (20 let in več), da smo vse, kar imamo danes, naredili sami, tj. brez pomoči države ali sponzorjev, in da smo postali eno največjih društev v Sloveniji, ki se resnično trudi ohraniti društveni način delovanja …

Že od vsega začetka skušamo pri BODIFITU vse aktivnosti povezovati z vadbo na odprtem, v parkih, gozdovih in se tako še bolje povezati z okoljem, univerzumom in samim s seboj. BODIFIT = narava! Res je, da dosti aktivnosti poteka v zaprtih prostorih, vendar je razlog praktičnost in priprava na aktivnosti, hobije v naravi …